Program

Program og invitasjonsfolder

Program, endelig versjon

Program, final edition

Foredragsholder/Lecturers

Deltakerliste/List of attendees

Bilder/Photos, fotograf Svein Ketil Bertheussen

Foredrag/Lectures

MANDAG 19. SEPTEMBER

Odin Leirvåg - Velkomsthilsen

Regis Magnac, Airbus Helicopters - Innovation, Safety and Costs

Larry J Thimmesch, Bell Helicopters - Bell 525 Relentless - (Not available)

 

TIRSDAG 21. SEPTEMBER

Arne Roland, CHC Helikopter Service - Utfordringer i bransjen sett fra helikopteroperatørenes ståsted

Erik Hamremoen, Statoil/Formann Aviation Forum - Status i bransjen – nyheter og status herunder HSS3B og Barentshavet

Anders K. Røsok, Luftfartstilsynet

Bjørn Ivar Aarseth, NAWSARH

Øivind Solberg, Solberg Risk & Safety - Mulige konsekvenser av endringer i bransjen

Glenn Christiansen, CHC Helikopter Service - Kultur og vranglæring innen crewtrening - er simulatortrening nødvendigvis god trening?

Terje Aven, Universitetet i Stavanger - Black Swans – hvordan bør bransjen håndtere dette? - Null ulykker – er det lik null risiko?

Espen Høiby, OSM Aviation - Not a Staffing Agency… - It is a new way of thinking. (Not available)

Tommy Olsen, NHF - Nytt felleseuropeisk regelverk (HOFO) – Norsk Helikopteransattes Forbunds syn på de pågående endringer

Yngve Carlsen, NF - Norsk og internasjonal luftfart - Globalisering - liberalisering perspektiv på endringer/konsekvenser for bransjen

Henrik S. Fjeldsbø, IE - Skremmer vi vettet av passasjerene?

Morten Køltzow, MI - Lynvarsling, Nytt nasjonalt varslingssystem, muligheter og begrensninger.

 

ONSDAG 22. September 

Gretchen Haskins, HeliOffshore - Global Collaboration, Frontline Results

Jonathan E. Baliff, Bristow Group - Bristow`s refleksjoner knyttet til økt fokus på kutt i kostnader samt behovet for videre investering i sikkerhet!

Roy Ratdal, Aircontact Services AS - Helicopter B1 and B2 Technician Continuation Training

Stein Erik Nodeland, Luftfartstilsynet - Offshorehelikoptersektoren under kostnadspress og regelverksendringer - Utgjør det nødvendigvis en risiko?

Dag Falk-Petersen, konsernsjef, Avinor

Torbjørn Lothe, NHO Luftfart - Er omstilling = Utvikling av norsk luftfart?

Solakonferansen 2017 velkommen