Program Solakonferansen 2011

Program- og invitasjonsfolder

Endelig program

 

Foredrag Solakonferansen 2011

Tirsdag 13. september

"Et skråblikk på skandinavisk luftfart gjennom 25 år" - Direktør Jan Carlzon

"Deepwater Horizon - sikkerhet i drift" - Avd.leder Børre Johan Paaske, Det Norske Veritas

"Store og små ulykker - indikator for styring av sikkerhet" - Seniorrådgiver Jens Rolfsen, Det Norske Veritas

"Operative interaksjoner mellom safety/security fra et human factors perspektiv" - Dr. Kenneth A. Pettersen, UiS

"Unmanned Aerial Vehicle - anvendelse og kontroll" - Generalmajor (p) Per Oscar Jacobsen

"Risikostyring - nye tanker om risikostyring i norsk luftfart" - Avdelingsdirektør Espen Slyngstad, Luftfartstilsynet og Dr. Berit Berg Tjørhom, UiS

"Utslitthet - støy lange dager - vibrasjon ved helikopterflyging" - Kaptein Glenn Christiansen, CHC Helikopter Service AS

"Helikoptersikkerhet. Samarbeidsforum og sikkerhetsstudie 3" - Seksjonssjef Geir H. Hamre, Luftfartstilsynet

"Luftromsovervåkning i Nordsjøen- Automatic Dependant Surveillance Broadcast" - Sjef Flynavigasjonstjenesten Per Ingar Skaar, Avinor AS

 

Onsdag 14. september

"Flight Safety: Today's challenges and tomorrow's opportunities" - Operations and Safety Editor David Learmount, Flightglobal

"Statsrådens foredrag" - Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

"Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa - hva betyr dette for Avinor?" - Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor AS

"Langtidsplanen for Luftfartstilsynet fra 2011 - status samt Skandinaviske tilsynskontorets rolle i fremtiden" - Luftfartsdirektør Heine Richardsen, Luftfartstilsynet

"Skadinavisk luftfart i framtiden" - Konsernsjef Rickard Gustafson, SAS AB