20140916_ketil_karlsen_mottar_solakonferansens_sikkerhetspris_2014.jpg

År: 2019
Vinner: Ørnulf Lien
Diplom: Klikk her

År: 2014
Vinner: Ketil Karlsen
Diplom: Klikk her

År: 2013
Vinner: Erik Hamremoen
Diplom: Klikk her


År: 2012
Vinner: Meteorologisk institutt
Diplom: Klikk her

År: 2009
Vinner: Knut Lande, LandAvia Ltd.
 

År: 2008
Vinner: Norges Luftsportsforbund
 

År: 2006
Vinner:  Tidl. Luftfartsdirektør Otto LagarhusÅr: 2004
Vinner: Luftforsvaret
 
År: 2003
Vinner: Torbjørn Henriksen, Avinor AS

 

År: 2002
Vinner: Havarikommisjonen for Sivil Luftfart
 

År: 2001
Vinner: Aviation Specialist Jan M. Taarland

 


År: 1999
Vinner: Helikopterflyger Per Gram

 


År: 1998
Vinner: NASA v/director Charles Huettner

 

År: 1997
Vinner: Overinspektør Tor B. Kirkvaag

 

År: 1996
Vinner: Koordinator Jan Asbjørnsen

 


År: 1995
Vinner: Dr. philos Grete Myhre

 

År: 1994
Vinner: Luftfartsdirektør V.K. H. Eggers


 

År: 1993
Vinner: Generalløytnant Wilhelm Mohr