NY og utsatt PåmeldingSfrist torsdag 8. September - Deadline 8th of September

Påmelding til hhv «Solakonferansen 2016» og «Helikopterprodusentenes dag 19 sep», se nedenfor under «Deltakeravgifter».

Det kan dessverre ikke gis reduksjon i deltakeravgiften i de tilfeller hvor deltakeren ikke kan/ønsker å følge hele konferansen. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp påløper administrasjonsgebyr på kr. 500,00. Ved avbestilling senere enn fredag 8. september gis ingen refusjon av deltakeravgiften. 

Deltakeravgift/Conference Fee

Solakonferansen 2016, 19-21 september:
NOK 5.900,00 som inkluderer konferansemateriell, buffetlunsjer og kveldsarrangement med bespisning mandag 19. og konferansemiddag/buffet tirsdag 20. samt møtemat og forfriskninger under selve konferansen. 

Hotellopphold er ikke inkludert i deltakeravgiften. Hotel accomodation not included.

Helikopterprodusentenes dag, mandag 19. september, kl 1130-1700, ikke kveldsarrangementet:
Påmeldings- og administrasjonsgebyr NOK 300,00; dekker en forholdsvis andel av forpleiningskostnadene denne dagen, og inkluderer konferansemateriell, buffetlunsj samt møtemat og forfriskninger underveis. 

Deltakeravgift og innbetaling/Conference fee and billing

Når påmelding er foretatt, vil du i etterkant motta faktura på deltakeravgiften fra vår regnskapsfører. Påmeldingen din anses fra vår side som endelig bekreftet og gyldig ved at fakturaen, som du mottar, pålydende deltakeravgiften, blir betalt innen oppgitt betalingsfrist, normalt fjorten dager. 

Vennligst vær presis når du ved påmeldingen oppgir fakturaadresse etc, og vennligst benytt kun data fra den originale fakturaen vår, og ikke egenproduserte data eller referanser, ved innbetalingen.

Parkering/Parking

Hotellet tilbyr rabattert parkering på P7. Ikke benytt betalingskort ved innkjøring, men trekk billett og få den validert i hotellresepsjonen.

Påmelding til/Registration for *
Type påmelding/Type of registration *
Deltakelse på kveldsarrangement/Attending evening socials/dinners
Adresse/Address
Faktura på e-post/Invoice through email
Fakturaadresse (hvis forskjellig)/Billing address (if different)