Litt om hva som har hendt siden starten i 1987

Den første konferansen ble holdt 29 mai 1987 på KNA–hotellet i Stavanger. Siden er det blitt holdt en konferanse årlig på Quality Airport Hotel Stavanger, Sola. Fra og med 2010 har vi arrangert konferansen på Scandic Stavanger Airport, Sola (det tidligere Rica Airport Hotel Stavanger), og fra og med 2018 holder vi konferansen på Clarion Hotell Air, også dette på Sola.

I denne 32-års perioden har om mer enn 4000 deltakere fra de fleste beslutningsnivåer innen luftfarten, næringslivet for øvrig, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner samt tjenestemanns-/interesse- og ideelle organisasjoner medvirket til å holde fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samferdselsministrene har deltatt på de aller fleste av konferansene sammen med toppfolk fra europeisk og amerikansk luftfart.

Solakonferansen er etter hvert etablert som en av de viktigste møteplassene for de som er mest opptatt av å utvikle nivået for sikkerhet og kvalitet innen alle virksomheter. Dette har ført til en knoppskyting av konferanser etter samme modell som Solakonferansen både innen sjøfart- og helsesektoren. Også innen forskning og utdanning skjer det en oppfølging i regi av Solakonferansen.

Hvorfor Solakonferansen?

For sikkerhet i luftfarten – den viktigste uavhengige arena for debatt og utveksling av kunnskap.
For de som har ny kunnskap – de som må ha kunnskap – de som ønsker å tilegne seg kunnskap.

Hva er Solakonferansen?

Mål og visjon

Stiftelsen Solakonferansen har som mål minst en gang i året å bringe sammen de mennesker som best kan medvirke til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Programmet orienteres omkring aktuelle luftfartsspørsmål og søker å sette fokus på de områder ressursene kan gi høyest effekt for sikkerheten. Konferansen skal gjennom virksomheten bidra til å formidle ny viten videre også til andre områder enn luftfarten.

Visjonen er å påvirke utvikling for bedre holdninger til sikkerhet i videste betydning, skape forståelse på alle nivåer for at sikkerhet også koster, men at investeringer i arbeid med kvalitet og sikkerhet i siste instans er lønnsomt

Målgruppe

Faglig og politisk ledelse i departementene, ledelsen i flyselskapene og Avinor AS, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, fagorganisasjoner, forskning og undervisning, presse og media, politikere, oljeselskaper, transport og annen næringsvirksomhet.

Årsberetninger

Stiftelsen Solakonferansen 2018

Stiftelsen Solakonferansen 2017

Solakonferansens Forskningsfond 2017

Stiftelsen Solakonferansen 2016

Solakonferansens Forskningsfond 2016

Stiftelsen Solakonferansen 2015

Solakonferansens Forskningsfond 2015

Stiftelsen Solakonferansen 2014

Solakonferansens Forskningsfond 2014

Stiftelsen Solakonferansen 2013

Solakonferansens Forskningsfond 2013

Stiftelsen Solakonferansen 2012

Solakonferansens Forskningsfond 2012

Stiftelsen Solakonferansen 2011

Solakonferansens Forskningsfond 2011

 

Kredittvurdering

Stiftelsen Solakonferansen kredittvurdering 2019

Medieomtale 2016

NHFNYTT - Solakonferansen 2016

Aftenbladet - En forutsetning at myndighetene passer på helikoptersikkerheten

TU - Airbus-sjefen i Norge etter Turøy-ulykken: Mener Super Puma kommer tilbake

Aftenbladet - Airbus-sjefen vil ha Super Puma-helikoptrene tilbake på norsk sokkel

Dagsavisen - CHC Helikopter Service må kutte

Aftenbladet - CHC varsler nye kutt og stiller spørsmål ved helikoptersikkerheten

 

Medieomtale 2015

NHFNYTT - Solakonferansen 2015

NFO - Solakonferansen 2015

Teknisk Ukeblad - Dette bildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på norsk offshorenæring

Solabladet - Ingen ulykker på 13 år: Men nå kan helikoptersikkerheten være truet

 

Medieomtale 2014

NFO - Solakonferansen 2014, del 1

NFO - Solakonferansen 2014, del 2

Teknisk Ukeblad - Helikoptersikkerhet på britisk sokkel

 

Medieomtale 2013

Høyaktuelt om helikopterulykker

Samarbeider med britene om helikoptersikkerhet

Norsk Flytekniker Organisasjon om Solakonferansen 2013 del 1

Norsk Flytekniker Organisasjon om Solakonferansen 2013 del 2

UIS om Solakonferansen 2013

Norsk helikopteransattes forbund om Solakonferansen 2013

Teknisk Ukeblad - Ingen bryr seg om det ramler ned et par helikoptre

 

Medieomtale 2012

Solabladet - Solakonferansen viktig for Sola kommune

UIS om Solakonferansen 2012

Sikkerhetspris til Meterologisk Institutt

Aftenbladet - Avinorsjefen klager på Nordsjø-helikoptrene

 

Medieomtale 2011

NHF - Solakonferansen 2011

Aftenbladet - Eks-sjef i SAS skeptisk til Norwegians langruter

Aftenbladet - Kostnadskutt kan gi ny nedbemanning i SA

Aftenbladet - Jan Carlzon på Sola-besøk i 2011