Nyheter

Styrets årsmøte 2017 i Stiftelsen Solakonferansen og Solakonferansens Forskningfond ble avholdt fredag 17. mars

  • Vi har gleden av å kunne introdusere og ønske velkommen  som nye styremedlemmer
    • Arne Martin Gilberg, Director Business Development, Aircontactgruppen AS
    • Heidi Wulff Heimark, Area Manager, Bristow Norway AS
  • De to årsberetningene finner du under arkfane “Om oss”