Ivar Eie 25. sept 1950 – 10. sept 2016

Vår alles kjære, høyt respekterte og verdsatte styreleder Ivar Eie, er brått og uventet revet bort fra oss. Ivar døde lørdag 10. september.

Vår medfølelse i sorgen og savnet går til familien, vennekrets og kollegaer.

Begravelse frå Strand kyrkje torsdag 22. september kl 1030.

Vi takker Ivar for utrettelig, oppofrende og uegennyttig innsats til beste for
Siftelsen Solakonferansen og arbeidet med luftfartssikkerheten.

I forståelse med, og etter ønske fra familien, blir Solakonferansen 2016 gjennomført slik den er planlagt og forberedt, og slik Ivar også ville ønsket at den skulle bli gjennomført.