Solakonferansens Forskningsfond oppløst og slettet pr 28. februar 2018. For fullstendig kunngjøring se her.

Stiftelsen Solakonferansen vedtok i styremøte desember 2003 å avsette midler til et
fond for utvikling av flysikkerheten.
Solakonferansens Forskningsfond (org nr 992 062 789) ble etablert ved styrevedtak i Stiftelsen
Solakonferansen 13. februar 2004, og vedtektene ble godkjent 20. april 2005.

Formål

Å stimulere til forskning omkring sikkerhet og risiko innen luftfarten. Videre skal forskningsaktiviteten ha nær tilknytning til Universitetet i Stavanger (UiS) og det sikkerhetsmiljøet som allerede er etablert der.

Hensikt

Å dra nytte av kompetansen innen luftfartsmiljøet i regionen og stimulere til en videre utvikling av risiko- og sikkerhetsnivået innen luftfarten.

Administrasjon og forvaltning av fondet

Aktiviteter og disposisjoner administreres og forvaltes av styret og administrasjonen i Stiftelsen Solakonferansen. De to fondsforvalterne, som velges hvert år, fører tilsyn med fondets midler og fremmer forslag om utdeling og bruk av disse i samsvar med Siftelsen Solakonferansen og Solakonferansens Forskningsfond sine vedtekter.

 
profile_default.jpg

Odin Leirvåg
Styreleder inntil avviklingen 28. februar 2018
Telefon: +47 41660514
E-post: odin.leirvag@robin.noLeif Anker Lorentzen
Styremedlem inntil avviklingen 28. februar 2018
Telefon: +47 95262276
E-post: leif.lorentzen@avinor.no

 

SOLAKONFERANSENS FORSKNINGSSEMINAR

Solakonferansens forskningsseminar 2006