Nyheter

I venstre marg finner du oppdatert versjon av Program- og invitasjonsfolder, Program og Foredragsholdere.

  • Dessverre forfall fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, men han erstattes av statssekretær Brage Baklien onsdag 19. september.
  • Joseph Eltman erstatter Simon Gharibian som representant for Sikorsky mandag 17. september.

I høyre marg — vi ønsker Cougar Helicopters velkommen som sponsor av Solakonferansen 2018.

Solakonferansens Forskningsfond oppløst og slettet pr 28. februar 2018. For fullstendig kunngjøring se arkfane «Forskningsfondet»